Lisätehtävät

Lisätehtävät ovat vapaaehtoisia, mutta huippuhauskoja!

Leikittekö jo ameebarallia?

Kokeilkaa seuraavaksi näitä:

Noitahippa

Merkitään leikkitilan päätyihin alueet, jotka ovat noidan patoja. Valitaan useampi noita hipoiksi, ja annetaan heille sanomalehtikääröt taikasauvoiksi. Noidat lähtevät ottamaan leikkijöitä kiinni taikasauvalla koskettaen. Noidat kuljettavat kiinni saamansa leikkijän pataan ja taikovat hänet johonkin asentoon. Taikominen tehdään joko leikkijää ”muovaamalla” tai näyttämällä asento. Toiset leikkijät voivat pelastaa taiottuja leikkijöitä asettumalla heidän eteensä samanlaiseen asentoon peilikuvaksi. Pelastamassa olevaa leikkijää ei saa ottaa kiinni. Noitia täytyy olla useita, koska pataan kuljettamiseen ja taikomiseen menee aikaa. Noitia kannattaa vaihtaa usein.

Tuunaa tehtävä:

– Kiinnijääneet menevät itse pataan ja keksivät itse asennon

– Kiinnijääneet joutuvat pataan, mutta asennon tekeminen jätetään pois

– Liikutaan yhdellä jalalla hyppien

– Taiotuissa asennoissa pitää olla yhdellä jalalla

Tuolit riviin!

Ryhmä istuu rinkiin asetetuilla tuoleilla. Opettaja tai muu leikin vettäjä pyytää kaikkia miettimään, missä kohtaa huonetta tai tilaa parhaiten viihtyisi, ja viemään sitten itsensä ja tuolinsa siihen kohtaan. Kun kaikki ovat löytäneet itselleen mieluisimman kohdan, opettaja pyytää oppilaita nousemaan tuoleilleen seisomaan. Hän kertoo myös, että tästä eteenpäin on kiellettyä puhua, äännellä ja koskea lattiaan. Oppilaat pystyvät kommunikoimaan ainoastaan ilmeiden ja eleiden avulla. Sitten opettaja pyytää oppilaita muodostamaan huoneen etuosaan yhtenäisen tuolirivin. Elekieli, yhteistyö ja kaikkien ryhmän jäsenten huomioon ottaminen ovat avain ratkaisuun. Huom! Tuolien kantaminen ei ole ratkaisu!

Tuunaa tehtävä:

– Leikkiä voi helpottaa niin, että lattiaan saa koskea. Yhtenäisen rivin muodostaminen eleillä on on haastavaa puuhaa.

Aallot

Osallistujat istuvat piirissä tuoleilla. Tuoleja on yksi vähemmän kuin osallistujia, joten yksi ryhmän jäsen, kapteeni, joutuu seisomaan. Hän antaa muille ohjeita siirtyä vasemmalle tai oikealle, ja istujat seuraavat ohjeita. Leikin vauhti nopeutuu koko ajan. Tarkoituksena on saada istujat sekoamaan ohjeissa, jolloin ohjaajalla on mahdollisuus päästä johonkin väliin istumaan. Siitä, joka jää ilman istumapaikkaa, tulee uusi kapteeni.

Hymyn heitto

Leikkijät istuvat piiriin. Joku alkaa hymyillä, vetää kädellään hymyn pois kasvoiltaan ja osoittaa jotakuta. Hymyn vastaanottanut henkilö aloittaa hymyilemisen ja heittää sen seuraavaksi jollekin muulle. Toiset eivät saa nauraa eivätkä hymyillä. Se joka nauraa, joutuu pelistä pois.

Ha-ha!

Leikkijät käyvät lattialle selälleen siten, että seuraavan pää on edellisen vatsan päällä. Kun kaikki ovat lattialla selällään, pää toisen vatsalla, aloittaa ensimmäinen sanalla ”ha”, toinen jatkaa ”ha-ha”, kolmas ”ha-ha-ha”. Niin edetään, kunnes joku nauraa. Mihin asti pääsette?

Tuunaa tehtävä:

– Leikin kestäessä kaikki saavat nauraa paitsi se, kenen vuoro on sanoa ”ha”. Leikki loppuu, kun päästään letkan loppuun.

 

 

Leikittekö jo Löydä piha -leikkiä?

Kokeilkaa seuraavaksi näitä:

Päivän lööppi

Tarkoituksena on tehdä iltapäivälehtien lööppejä vastaava juliste kouluviikon aikana kotona tai kodin lähellä liikkumisesta. Opettaja voi antaa läksyksi liikkua koulupäivän jälkeen tunnin ajan omaehtoisesti esimerkiksi viiden päivän ajan. Jokainen kirjoittaa ja piirtää A3-kokoiselle paperille muutamia otsikoita: millä tavoin liikuin, kenen kanssa edellisellä viikolla, miltä tuntui ja mitä on mielessä. Lööpit kerätään vierekkäin seinälle ja tutustutaan muiden ”uutisiin”.

Viuhkasuunnistus

Viuhkasuunnistuksessa oppilas hakee kerrallaan yhden rastin palaten aina samaan lähtöpaikkaan. Viedään rasteja eri puolille pihapiiriä sopiviin kohteisiin. Rastien tulee olla kohteissa, jotka on merkitty karttaan, esim. kentän tai rakennuksen kulmassa tai telineessä. Osa rasteista voi näkyä keskuspisteelle, jossa kartat ja opettaja ovat. Piirretään rastit karttoihin siten, että jokaisessa kartassa on kolmio keskuspaikan kohdalla ja vain yksi rasti (ympyrällä merkittynä) per kartta. Eri rasteja sisältävät kartat merkitään kirjaimin A, B, C jne. Karttoja on vähintään yhtä monta kuin eri rasteja. Jos osallistujia on enemmän kuin rasteja, niin samanlaisia karttoja piirretään useampia siten, että on vähintään yksi kartta per osallistuja. Harjoite sujuu jouhevammin, jos karttoja on hieman ylimääräisiä. Kaikki voivat lähteä yhtä aikaa. Jos joku on arka, niin hän voi hakea ensimmäiset rastit parin kanssa. Jokainen käy omalla rastillaan ja palaa keskuspisteelle, josta hän saa uuden erilaisen kartan. Harjoitetta jatketaan, kunnes kaikki ovat käyneet kaikilla rasteilla.

Tuunaa tehtävä:

– Opastetaan kartan ja maaston vertailussa

– Suunnitellaan rastit vaativuustasoltaan erilaisiksi, jolloin voidaan antaa enemmän haastetta niille, jota ovat innostuneempia esim. rastien etäisyyttä voidaan muokata iän ja taitotason mukaan

– Viedään metsään rastimerkkejä ja rastimerkkien kohdalle pienet rasiat, joihin laitetaan karttamerkkejä. Rastimerkkejä pitää olla yhtä monta leikiin valittujen karttamerkkien kanssa. Jokaiseen rastilla olevaan rasiaan viedään monta samaa karttamerkkiä. Karttojen osoittamien rastimerkkien parit palautetaan opettajalle.

– Viuhkasuunnistuksen voi tehdä myös joukkueviestinä

– Rastien sijaan voidaan käyttää valokuvia

– Rastien sijaan voidaan antaa tehtäviä

Luonnon orkesteri

Jokainen yrittää löytää musiikki-instrumentin koulun alueelta. Sillä tulisi saada aikaan ääni, apuna voi käyttää ainoastaan muita luonnon välineitä (puuta, tikkuja, oksia, kiviä, käpyjä jne.) Sitten jokainen esittelee oman instrumenttinsa ja äänen, jonka se saa aikaan. Opettaja toimii kapellimestarina ja järjestää oppilaat instrumenttien tyylin mukaan (rummutus, jouset jne.).

Tuunaa tehtävä:

– Kapellimestari antaa luvan soittaa yhdessä tai erikseen, tiettyyn rytmiin tai jopa tuttuun sävelmään tai lauluun.

– Oppilaat voidaan jakaa pienempiin ryhmiin, orkestereihin. Orkesterien tehtävänä voi olla soittaa jokin tuttu sävelmä, joita muut voivat arvata

– Orkesterit voivat tehdä oman sävelmän yhdistettynä liikkeeseen tai tanssiin ja esittää sen muille.

Luonnon metsästys

Opettaja jakaa jokaiselle oppilaalle tyhjän kananmunakennon tai talouspaperirullan sekä listan esim. 12 kerättävästä asiasta. Kerättävät asiat voivat olla esim. kivi, lehti, neulanen jne. tai ne voivat olla adjektiiveja esim. pehmeä, pistelevä, vahva, kaunis jne. Lopuksi katsotaan yhdessä tai pienemmissä ryhmissä mitä kukin oppilas on kerännyt.

Lehtisateenkaari

Jaetaan oppilaat pienempiin ryhmiin, jotka etsivät luonnosta tietyn muotoisia tai värisiä lehtiä, joista yhdessä rakennetaan ” sateenkaari”.

 

 

Leikittekö jo Mahtavaa keisaria?

Kokeilkaa seuraavaksi tätä:

Karuselli

Osallistujat muodostavat piirin ja tekevät siitä niin suuren, etteivät sivuille ojennetut käsivarret ylety koskettamaan vieressä olevia leikkijöitä. Sitten jokainen kääntyy 90 astetta oikealle niin, että kukin osallistuja katsoo edessään seisovan leikkijän selkää. Kun opettaja tai leikin vetäjä on antanut aloituskäskyn, osallistujat ryntäävät liikkeelle ja yrittävät napauttaa edessään olevaa. Ne, joihin napautus osuu, siirtyvät piirin keskelle. Karuselli pyörii kiihtyvällä nopeudella, sillä vähitellen karusellin kyydissä olevien määrä vähenee ja kiinni saaminen vaikeutuu. Leikki loppuu, kun jäljellä on enää kolme leikkijää.

Tuunaa tehtävä:

– Leikitään hyppien tasajalkaa

– Tehdään kaksi tai useampia karuselleja ja katsotaan, mikä karuselli on nopein

Taikuri eläintarhassa

Yksi osallistujista valitaan taikuriksi. Taikurin tehtävänä on lukea loitsu: ”Hokkus pokkus, yks kaks vaan, ”Liisa” eläimeksi muutetaan!” Taikuri kuiskaa lumotun Liisan, eli lumotuksi valitsemansa leikkijän, korvaan sen eläimen nimen, joksi hänen tulee muuttua. Eläin voi olla esimerkiksi leijona. Samassa muut oppilaat ryntäävät karkuun, pysytellen kuitenkin sovitulla leikkialueella. Lumottu leikkijä yrittää ottaa muita leikkijöitä kiinni valitun eläimen tapaan liikkuen. Eläimen kosketuksesta kiinniotettu muuttuu myös samaksi eläimeksi ja hipaksi. Kun kaikki on saatu kiinni, taikuri taikoo uuden eläimen.

Tuunaa tehtävä:

– Taikuri voi taikoa myös ammatteja

– Taikuri voi taikoa liikkumistapoja

– Taikuri voi taikoa ääniä

Luokkaretki

Oppilaat muodostavat koulun pihalle piirin ja kääntyvät oikealle niin, että katsovat edessään olevan selkää. Sitten he ojentavat oikean kätensä vaakasuoraan piirin ulkopuolelle. Yksi oppilaista on matkanjohtaja. Hän juoksee matkanhaluisten leikkijöiden ympäri, koskettaa yhden kättä ja huutaa: ”Lähde mukaan!” Mukaan kutsuttu lähtee juoksemaan matkanjohtajan perässä ja saa vuorostaan kutsua mukaan seuraavan matkalaisen. Kun matkanjohtajaa alkaa väsyttää, hän huutaa: ”Kotiin!” Silloin jokainen leikkijä ryntää takaisin paikalleen piiriin. Jos matkanjohtaja ehtii napata itselleen paikan piiristä, ulkopuolelle jääneestä tulee uusi matkanjohtaja.

Muistilappu

Jokaiselle osallistujalle jaetaan viisi muistilappua, jotka he kiinnittävät vaatteisiinsa. Leikin ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on kerätä omiin vaatteisiin niin monta muistilappua kuin suinkin mahdollista. Se tapahtuu nappaamalla muistilappuja muilta niin, että ennen kuin leikkijä voi napata seuraavan muistilapun, pitää edellinen saalis olla kiinnitettynä omiin vaatteisiin. Sovitun ajan kuluttua, tai sitten kuin joltain osallistujalta loppuvat muistilaput, leikki keskeytetään ja katsotaan, kenellä on eniten muistilappuja.

Tuunaa tehtävä:

– Leikin voi myös kääntää päälaelleen: Muistilapuista pyritään pääsemään eroon niin, että niitä kiinnitetään yksi kerrallaan muiden osallistujien vaatteisiin.

Rasti ympyrässä

Yksi osallistujista asettuu lähtöviivalle ja hänen silmänsä sidotaan. Hän saa käteensä palan liitua, ottaa 5-10 askelta eteenpäin ja piirtää liidulla rastin asvalttiin. Sitten leikkijä viedään takaisin lähtöviivalle. Sitten hänen on kuljettava matka uudelleen ja piirrettävä ympyrä rastin ympärille. Se, joka kykenee suoriutumaan tehtävästä huijaamatta, saa muilta osallistujilta raikuvat aplodit!

Tuunaa tehtävä:

– Voidaan myös leikkiä ilman askelia heittämällä kiveä tai käpyä: Kuka osuu lähimmäksi ensimmäistä heittoaan?

– Pareittain: Toinen piirtää rastin ja toinen ympyrän.

Yhteistyössä:

Nuori SuomiFS Film Oy, Happy Feet 2

Kommentit

Oma kommentti